FORAN I NORD

Vi søker administrerende direktør som vil lede utviklingen av fremtidens spesialisthelsetjeneste.

Hele Norge står foran store endringer særlig knyttet til digitalisering, nye arbeidsformer og bedre bruk av kompetanse. Finnmarkssykehuset har mest å vinne, og vi vil gå foran. Vi trenger deg i fremste rekke!

De neste årene skal vi:

  • Legge til rette for at våre leger og sykepleiere får brukt sin kunnskap til pasientbehandling
  • Legge til rette for nye arbeidsformer med bruk av mange typer støttepersonell
  • Redusere bruk av innleie og satse på utvikling av egne ansatte og styrke arbeidsmiljøet
  • Lede an i bruken av nye arbeidsformer og digital teknologi. Hjem til pasientene, sammen med kom-
    munene og sammen med de andre sykehusene. Våre e-klinikker skal ligge i tet i denne utviklingen.

For å få til dette trenger vi en leder som vil og som tør, og som helt ut forstår at dette bare er mulig dersom du får med deg dine medarbeidere.

Finnmarkssykehuset har i dag et stort økonomisk underskudd. Vi mener vi kan løse det uten å redusere antall ansatte. Vi inviterer deg til omstilling – ikke nedbygging.

Vi vil tenke nytt og vi vil arbeide på nye måter. Vi vil bruke tjenestedesign og innovasjon. Og vi vil bruke landets mest moderne sykehusbygg.

Ta gjerne uforpliktende og fortrolig kontakt med våre rådgivere i ISCO Group, Beate Ottem Svanes eller Bjørn-Olav Høksnes på telefon 22 06 87 00.

Vil du være med? Søknadsfrist er 18. mai.

Hilsen
Styret i Finnmarkssykehuset

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Det er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her.

 

Søknadsfrist:

18.05.2022
 

Arbeidsgiver:

Finnmarkssykehuset HF

Sted:

Hammerfest
 

Stillingstittel:

Administrerende direktør
 

Ta gjerne uforpliktende
og fortrolig kontakt med
våre rådgivere i ISCO Group,
Beate Ottem Svanes eller
Bjørn-Olav Høksnes
på telefon 22 06 87 00.
 
Lena Nymo Helli,
Styreleder
901 19 286.
 lena.nymo.helli@finnmarkssykehuset.no
 
 

Personvern