Intensivsykepleiere i Finnmark er de råeste!

Intensiv med akuttmottak, Kirkenes sykehus, Finnmarkssykehuset HF

Vi har ledig faste stillinger for intensivsykepleiere!

Vi kan tilby faglig dyktige kollegaer, travle dager, massevis av humor med varierende underholdningsverdi, samhold og mye vær.

Kan jo nevnes at du vil få et engangstilskudd på 50.000 kroner (med visse betingelser selvsagt) og noen andre godbiter om du begynner å jobbe her hos oss!

Vi oppfordrer også offentlig godkjente sykepleiere med minimum 2 års erfaring fra klinisk arbeid på sykehus til å søke.

Enheten vår består av intensiv/intermediær/overvåkning, dagkirurgi, postoperativ overvåkning og akuttmottak. Som intensivsykepleier hos oss vil du primært arbeide på intensiv, intermediær og overvåkning, men må også påberegne enkelte vakter og bistand i akuttmottak og på dagkirurgisk/postoperativ enhet.

På intensiv/intermediær/overvåkning får pasientene behandling og pleie, inklusive respiratorbehandling og NIV. Ingen dager er like, man vet aldri hva vaktene byr på  – noe som vi liker godt! Vi er et relativt lite sykehus, noe som betyr enda mer ansvar og større kunnskapsmessig bredde.

Vi søker deg som klarer holde hodet kaldt under krevende og stressede situasjoner. Du må være selvstendig, fleksibel og ha omstillingsevne. Siden vi jobber tverrfaglig og i team er det viktig at du kan samarbeide og kommunisere på en god måte. Vi har stort fokus på fagutvikling og ønsker derfor kollegaer som er engasjert og motivert for å holde seg faglig og teknologisk oppdatert. Har du humor og godt humør blir vi ekstra glad. Et smil kan lyse opp dagen og latteren forlenge livet sies det.

Kirkenes ligger lengst øst i Norge, på grensa til Finland, Russland og Barentshavet. Naturen her er frodig og mangfoldig. Vi har mye drittvær og mørketida er lang, men derfor er den lyse tida og sommerdagene med sol og skyfri himmel desto bedre. Om du er glad i natur, friluftsliv, idrett, kafeliv eller kulturliv – vi har alt! 

Du tenker kanskje at vi ligger så langt mot nord at det er vanskelig å komme seg hit? Der tar du feil. Det går nemlig direktefly mellom Oslo og Kirkenes og tar kun 2 timer!

Visste du forresten at hvis du har bodd og jobbet i Finnmark i 12 måneder sammenhengende, kan du få redusert studiegjelden din? Du kan faktisk få slettet inntil 10 prosent hvert år, inntil 25.000 kroner! Vi har også lavere skatt og billigere strøm!

Sjekk ut den flotte videoen med innslag fra hele Finnmark som ble laget sammen med brann og politi i forbindelse med NRK sin vennskapskampanje, BlimE 2021.

Vi håper du søker. Søknader vurderes fortløpende og ansettelser kan foretas.

Tiltredelse snarest eller etter avtale.  

Arbeidsoppgaver
 • Mottak, behandling og pleie av akutt/kritisk syke pasienter
 • Oppfølging av pasienter i et tverrfaglig behandlingsteam
 • Utredning og kartlegging, samt diagnostiske vurderinger
 • Dokumentasjon 
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Godkjent videreutdanning i intensivsykepleie
 • Sykepleiere med minimum 2 års erfaring fra klinisk arbeid på sykehus oppfordres også til å søke. Andre tilleggsutdanninger enn intensivsykepleie vil også være positivt
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er en fordel
 • Har grunnleggende IKT-kompetanse (Windows operativsystem og Office)
 • Har kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur
Personlige egenskaper
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Evne til å jobbe under press
 • Engasjert, strukturert og fleksibel
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Tydelig på forventninger og tilbakemeldinger
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Godt fagmiljø og trivelige kollegaer
 • Natt-tillegg på 41% av timelønn fremforhandlet av NSF
 • Vi dekker reise- og flytteutgifter etter gjeldende reglement
 • Intensivsykepleiere som takker ja til tilsetting i 100% fast stilling ved intensivenhetene i Finnmarkssykehuset får ved tiltredelse utbetalt et engangstilskudd på kr 50.000. Det gis en bindingstid på 2 år fra tiltredelsesdato
 • Etter 2 års ansettelse ved enhet gis et stabiliseringstillegg til intensivsykepleiere på kr 20.000 pr år for 100% stilling
 • Etter 2 års fast ansettelse i 100% stilling gis 7 ekstra fridager med lønn til intensivsykepleiere, i henhold til særavtale med NSF
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I Finnmark får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

Generell informasjon

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

KONTAKTINFORMASJON: 

Tone Bjerknes
Enhetsleder
 +47 924 38 846
 tone.bjerknes@finnmarkssykehuset.no
 
Elisabeth Ilona Oinas Pedersen
Ass. enhetsleder
 +47 482 24 625
 Elisabeth.Ilona.Pedersen@finnmarkssykehuset.no

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor. Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Det er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Personvern